Nederland en water is een bijzondere combinatie. We hebben wereldwijd een enorme reputatie in onze omgang met water, maar de tijd staat niet stil. Door de klimaatverandering wordt het gevecht tegen het water harder maar ook uitdagender, creativiteit speelt hierbij een belangrijke rol. Nog hogere dijken bouwen is niet genoeg, water moet de ruimte krijgen.

  • Hoe gaan we dat combineren met recreatie en natuur?
  • Op andere plekken moeten we juist ten behoeve van de natuur de verdroging
  • Hoe zorgen we voor voldoende goed drinkwater – overal ter wereld?
  • Hoe kunnen we water inzetten als duurzame energiebron?

 

Civilion denkt na over dit soort vragen en is continu bezig met het verbeteren en vernieuwen.

civilion[1]