Module:   Tekeninglezen en buigstaten maken II (mbo-niveau 3)

Duur: 6 dagen
Studieduur: ca. 3 maanden

Kosten: (excl. btw)
Scholingskosten Civilion € 1170,- (leden VWN)/ €1350,- (niet-leden VWN)
Inschrijving SOMA College € 495,-

Doel:
Na deze module heb je theoretische kennis en praktijkvaardigheden om zelfstandig een samengestelde constructie te vlechten of te hechtlassen. Dit doe je aan de hand van een tekening en een zelfgemaakte buigstaat.

Voor wie:
Als jij al een paar jaar werkzaam bent in de branche en je hebt redelijke ervaring in zelf-standig werken met tekeningen en buigstaten maar je wilt meer leren en verdieping dan is deze module voor jou geschikt.

Locatie:
Civilion in Den Bosch

Wat leer je
: Vakkennis:
• kennis van handgereedschappen, meetgereedschappen en hulpmiddelen voor het sa-menstellen van (complexe) wapeningsconstructies
• kennis van het samenstellen en lassen en/of vlechten van (complexe) wapeningscon-structies
• kennis van hoofdwapening, verdeelwapening en in te storten voorzieningen
• kennis van maatvoeren en toleranties
• kennis van normen en afstandhouders
• kennis van uiterlijke kenmerken (profilering en diameter) van betonstaal
• kennis van vlechtverbindingen en gereedschap zoals handschaar en vlechttang
• kennis van wapeningsconstructies

Vaardigheden:
• aan de hand van werktekening, buigstaten en werklabels een aanvullende buigstaat maken en deze verwoorden
• betonstaal en korven selecteren
• bij onduidelijkheden terugkoppelen naar leidinggevende
• collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen, gebruiken en controleren
• de opdracht op basis van tekeningen, labels en de situatie controleren en beoordelen
• de voorraad betonstaal inventariseren en dreigende tekorten/overschotten signaleren
• de werkplek controleren op inrichting en veiligheid
• de werkplek inrichten, schoon en veilig houden
• een efficiënte en veilige werkplek inrichten en in stand houden (met extra aandacht waar meerdere disciplines werkzaam zijn)
• een leg- en knipplan voor vloer- en wandnetten maken
• een verdeelplan opstellen voor staven en beugels
• gereed werk aan de hand van de tekening controleren
• handgereedschappen, meetgereedschappen en hulpmiddelen gebruiken en onderhou-den
• het materiaal op uiterlijke kenmerken sorteren en controleren
• hulpconstructies samenstellen om (complexe) wapeningselementen te kunnen lassen
• in productiehal een efficiënte en veilige werkplek inrichten en in stand houden
• materialen en/of producten tijdelijk opslaan (bouwplaats)
• staven en beugels sorteren en uitleggen op werkplek
• van een eenvoudig tekeningonderdeel (zoals een balk, wand, kolom of poer) een buig-staatje maken en dit verwoorden
• wapeningsdelen combineren
• werktekeningen, instructies, knip- en buigstaten en labels lezen
• wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu

Resultaat:
mbo-certificaat niveau 3