Docent:             Marieke Dik
Organisatie:     Findig
Functie:            Directeur/eigenaarmarieke-findig
Expertise:         Trajecten en programma’s voor activatie van organisaties
Cursusdatum:  nog niet bekend
Locatie:             Bouwhuis,, Zilverstraat 69,Zoetermeer
Tijd:                   13.00-19.00 uur (inclusief diner)

Inleiding

De module “sleutels voor open samenwerking” is voor iedereen die het potentieel van een team wil vergoten en benutten. Wanneer we goed analyseren waarom projecten niet optimaal verlopen zijn, blijkt vaak dat dit terug te voeren is op samenwerkingsproblemen zoals gebrekkige afstemming, het ontbreken van een gemeenschappelijk doel en werken vanuit vooronderstellingen. Deze module leert je op een hele praktische wijze hoe een werkomgeving kunt creëren waarin werknemers  onder complexe situaties toch open kunnen blijven staan, verantwoordelijk weten te nemen voor het gemeenschappelijk doel en gezamenlijk zorg weten te dragen voor een open communicatie en optimale samenwerking. De techniek die we hiervoor gebruiken is ontwikkeld door KAOSPILOTS Denemarken, die een grote reputatie heeft opgebouwd in het opleiden van innovatieve sociale ondernemers.

Uniek aan deze training is dat men ZELF de theorie bouwt m.b.t. zachte vaardigheden die in hun specifieke werksituatie motiveert! Wij geloven in actie waar men zelf de actie heeft bedacht.? En, we gebruiken bijzonder uitdagende werkvormen om dit te bereiken!

   Leerdoelen:

  • Kennis van de principes van goede samenwerking
  • Zelfinzicht, mentale veerkracht en het leren kijken vanuit verschillende perspectieven
  • Het verborgen potentieel van een groep leren aanboren en aanspreken 

  Vaardigheden:

  • Kunnen sturen op afstemming, gemeenschappelijk gedragen doelen en commitment.
  • Projectomgevingen zo kunnen ontwerpen dat het probleemoplossend vermogen, de creativiteit en samenwerking wordt vergroot.
  • Eigenaarschap, initiatief en verantwoordelijkheid voor het eigen en elkaars werk kunnen stimuleren
  • Geven van waarderende feedback om een positief werkklimaat te scheppen.
  • Leren van en met elkaar