Stichting Civilion Waterbouwkundig Erfgoed

Civiele Betonbouw kent een rijke geschiedenis. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe generaties zien waarmee Nederland is opgebouwd en hoe huidige technieken in de Civiele Beton- en Waterbouw daarop zijn gebaseerd. De Stichting Civilion Waterbouwkundig Erfgoed verzamelt objecten, waarmee Nederland droge voeten hield en een functie vervulden bij waterbeheersing, scheepvaart en landverkeer. De gerestaureerde historische objecten worden ingezet voor educatieve doeleinden, waaronder de opleidingen in de Civiele Betonbouw in ‘s-Hertogenbosch.

guus