Module:   Werkorganisatie (mbo-niveau 3)

Duur: 6 dagen
Studieduur: ca. 2 maanden

Kosten:(excl. btw)
Scholingskosten Civilion € 1170,- (leden VWN)
€ 1350,- (niet-leden VWN)
Inschrijving SOMA College € 495,-

Doel:
Na deze module heb je theoretische kennis en praktijkvaardigheden om zelfstandig een ploeg medewerkers te begeleiden op de bouwplaats of in de prefabhal.

Voor wie:
Als jij al een paar jaar werkzaam bent in de branche en je door wilt groeien naar voorman of meer wil weten over de organisatie van het werk, dan is deze module voor jou geschikt.

Locatie:
Civilion in Den Bosch

Omschrijving:
Na deze module heb je voldoende kennis en ervaring om een buigstaat te maken en om samengestelde betonstaalconstructies samen te stellen op de bouwplaats of de fabriekshal en na te denken over jouw handelen.

Wat leer je:
Vakkennis:
• kennis van bouwplaatsorganisatie en planning (o.a. 6-wekenplanning)
• kennis van kwaliteit van processen
• kennis van kwaliteit van producten
• kennis van materialen, gereedschappen, klein materieel en uitvoering van betontim-merwerkzaamheden
• kennis van materialen, gereedschappen, kleinmaterieel en uitvoering van betonstaal-werkzaamheden
• kennis van verhouding eigen bedrijf – klant/opdrachtgever
• kennis van werkvoorbereiding en werkorganisatie

Vaardigheden:
• bijdrage aan werkbespreking
• bijdrage leveren aan toolbox-meeting
• correcte omgangsvormen hanteren in contact met klanten
• faalkosten voorkomen
• meer- en minderwerk beoordelen en vaststellen
• omgaan met taakbelasting en taakdifferentiatie
• omgaan met de verschillende vormen van rapporteren
• omgaan met taakbelasting en taakdifferentiatie
• omgaan met zijn wisselende rollen
• productiefasen onderscheiden
• productie-informatie verwerven, selecteren, verwerken en vastleggen
• rapporteren met gangbare communicatiemiddelen
• taken, verantwoordelijkheden en functies onderscheiden
• werken met voorkomende formulieren, werkbonnen en controlelijsten
• werkplan lezen en bespreken
• wettelijke regels, voorschriften en bedrijfsprocedures toepassen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu
Resultaat:
De afsluiting bestaat uit 6 theorietoetsen en minimaal 3 praktijkbeoordelingen van ieder van de 6 onderdelen. De laatste beoordelingen moeten voldoende zijn om een mbo-certificaat niveau 3 te behalen.