Cursus

Zelfsturende teams


Startdatum nog te bepalen
Kosten: € geen

INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK

Locatie: Civilion Academy ’s Hertogenbosch
tijd: 13.30- 19.00 uur (inclusief diner)

Inleiding
Binnen de bouw bestaat de behoefte aan meer zelfsturing en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid. Vaak wordt er over deze ontwikkelingen gesproken. Maar wat betekent het voor je als leidinggevende/manager in de dagelijkse praktijk om mensen vanuit eigen vermogen te ondersteunen? In een zelfsturende organisatie zijn de teamleden gezamenlijk verantwoordelijk voor het teamresultaat. Zij nemen beslissingen bij consensus, zodat ieder teamlid de verantwoordelijkheid kan nemen voor de gemaakte afspraken. En dat maakt in de praktijk een wereld van verschil. Het werken met zelfsturende teams heeft voor en nadelen. En bovendien een paar harde spelregels wil dit slagen. Dit zijn aspecten waar we in deze training op een dieper niveau op in gaan. Je krijgt handvatten hoe je meer verantwoordelijkheid en regie bij je medewerkers kunt leggen. We dagen je uit om zelf jouw praktische handvatten én vertrouwen verder te ontwikkelen om zowel in één-op-één situaties als in groepen/teams medewerkers vooruit te helpen. We zetten hier ook eigen praktijkvoorbeelden voor in, faciliteren je en bouwen een omgeving die ruimte schept om jouw potentieel (en dus dat van de zelfsturende teams) er beter uit te laten komen. Het basisprincipe van de training is leren van en met elkaar.

Doel
Het doel van deze training is om alle leidinggevenden, zowel hiërarchisch
als functioneel leidinggevenden, een omslag te laten maken van een meer
traditioneel leiding geven naar een manier van werken met zelfsturende
teams.

Vaardigheden
– Zelf praktische ideeën ontwikkelen om de verantwoordelijkheid en de regie
van de mensen met wie je werkt te stimuleren.
– Oefenen in zelf oplossend vermogen middels de oplossingsgerichte interactie
methode.
– Kunnen werken met de theorie van situationeel leiderschap, maar dan op
interpersoonlijk leiderschapsniveau
– Persoonlijke casuïstiek inzetten en verbeteren
– Formuleren van concrete acties om de opgedane lessen en ervaring te borgen
in je werk

Te behandelen onderwerpen:
-Zelfsturende teams ontwikkelen
-Intrinsieke motivatie ontwikkelen
-Gezamenlijk persoonlijke doelen stellen en behalen/uitwisselen
– Diepgang rollen, taakverdeling en stuurinformatie binnen teams
-Draagvlak creëren

Leermiddelen:
Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van “Zelfsturing, hoe het wél werkt”, een werkboek van Astrid Vermeer en Ben Wenting. In deze praktische handleiding schetsen zij wat nodig is om de transitie van een hiërarchie naar een vorm van zelfsturing mogelijk te maken. Er wordt besproken wat de consequenties van het werken in een zelfsturende organisatie zijn voor teamleden, managers en ondersteunende diensten en welke vaardigheden zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Daarnaast worden concrete handvatten besproken die kunnen helpen om goed met elkaar in een zelfsturende organisatie te kunnen communiceren, zoals de Oplossingsgerichte Interactie Methode, oplossingsgericht vergaderen en handvatten met betrekking tot het omgaan met conflictmatige situaties.

Na het volgen van deze workshop ontvang je digitaal een bewijs van deelname. Dit certificaat is via je account te downloaden.