Cursus

Traditioneel bekisten module II


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €968,10
De module Traditioneel Bekisten  II kan gevolgd worden in aansluiting op niveau I.
Natuurlijk wordt er weer een stukje theorie behandeld, die daarna in de praktijk wordt toegepast.
De te behandelen onderwerpen zijn:
Betontimmerman
Theorie:
  •  Aandeel van bekisting in de kostprijs van een betonwerk
  •  Waterdichte bekisting
  •  Tekeninglezen

Theorie en praktijk

  •  Centeren, kransen en ontkistbaarheid
  •  Ondersteuningsconstructies
  •  Hoekoplossingen
  •  Ronde en schuine bekisting
  •  Sparingen, inkassingen en uitstulpingen
  •  Waterpasinstrument en theodoliet

Na het volgen van deze module ontvangt de deelnemer een certificaat.

Wie zich verder wil bekwamen in het traditioneel bekisten kan de module Traditioneel Bekisten III volgen.