Cursus

System engineering en Risicomanagement


Startdatum: dinsdag 14 juli 2020

Kosten: €350,-

Duur: 1dag
Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Inclusief lunch

Inleiding

Waar opdrachtgevers vroeger de plannen tot in detail uitwerkten, wordt het ontwerp, onderhoud, beheer en financiering nu vaak deels of geheel overgedragen aan de marktpartijen. Marktpartijen worden daardoor steeds eerder in het bouwproces ingeschakeld en blijven ook na de realisatie langer betrokken. Door de toenemende omvang en complexiteit van projecten, moeten partijen steeds meer informatie overdragen aan andere partijen en dient men in diverse fasen meer rekening te houden met de belangen en wensen van alle stakeholders. Overheidsopdrachtgevers worden geacht deze complexe projecten te beheersen vanaf planontwikkeling tot en met de exploitatie. Opdrachtnemers worden geacht multidisciplinair te werken, risico’s op de raakvlakken tijdig te signaleren en aan te tonen dat ze blijvend voldoen aan de eisen.

Systems Engineering (SE) is een gestructureerde en geïntegreerde methodiek welke helpt om het proces te stroomlijnen over de hele levenscyclus van een project, van het prille idee tot en met beheer en onderhouden en uiteindelijk de sloop.

Leerdoelen

Het doel van deze module is om de basiskennis over Systems Engineering te vergroten en het gestructureerd werken te verbeteren. Meer specifiek:

  • de mogelijkheden van System Engineering voor bouwprojecten
  • Uitleg van nut en noodzaak van Systems Engineering in de uitvoering
  • Praktische tools herkennen, basiskennis over SE vergroten en een eerste kennismaking met de vaktermen
  • Gestructureerd werken.

Te behandelen onderwerpen

Na het succesvol volgen van deze module ontvangt de deelnemer een certificaat.