Cursus

Projectorganisatie (3 dagdelen)


Startdatum: dinsdag 29 september 2020

Kosten: €385

Duur: 3 dagdelen (08:00-ca 20:00 uur)
Inclusief lunch en diner
Locatie:’s-Hertogenbosch

Inleiding
De projecten waar wij mee te maken krijgen worden niet alleen steeds complexer, maar ook de rol die binnen deze projecten vervuld moet worden is continue aan verandering onderhevig door de wisselende vraag van onze klanten en opdrachtgevers. Waren wij tot een aantal jaren geleden slechts verantwoordelijk voor de “techniek”, tegenwoordig zijn daar veel aspecten en onderwerpen bij gekomen.

Er wordt meer van iedereen binnen het project verwacht, ook van de uitvoerder, werkvoorbereider en projectorganisator. Meer en meer wordt hij/zij een regisseur om ervoor te zorgen dat processen verlopen zoals wij ze bedacht hebben. Eigenlijk zijn wij allemaal dagelijks bezig met project- en procesmanagement, projectorganisatie of projectcoördinatie.
In deze cursus gaan we in op de drie belangrijkste pijlers/aspecten voor een succesvol project, namelijk: de Leidinggevende (Ik), het Team (Wij)en het Systeem (Het).

Leerdoelen
In de module  verkennen wij de rol als regisseur in een project aan de hand van bovenstaande pijlers.
Het leerdoel hierbij is wegwijs te worden in de werking en de toegevoegde waarde laten inzien van het systeem, en zo de procesmatige regiefunctie meer breedte en diepgang te geven.
De module is op basis van praktijkervaringen, lessons-learned en (in mindere mate) theorie samengesteld. De theorie vormt de basis voor een aantal cruciale onderdelen in de module. Door middel van interactieve werkvormen vindt er tussen de cursisten onderling en de docent de nodige interactie plaats.

Het doel van deze module is niet alleen het overdragen van kennis uit de praktijk en de pragmatische invullingen van theoretische aspecten van en in projecten. Het is ook van belang dat de cursisten hun eigen vaardigheden trainen en hiermee zichzelf ontwikkelen. In deze module komen diverse competenties in meer of mindere mate aan bod en daarmee draagt de module bij aan de ontwikkeling van deze competenties. Denk hierbij aan: Analytisch vermogen ,Informatie analyse , Argumenteren ,Oordeelsvorming  en Inlevingsvermogen.
NB. Eén dag is natuurlijk te kort om deze competenties goed te ontwikkelen. De module is gericht om deze competenties verder te ontwikkelen of een impuls voor deze ontwikkeling te geven

Te behandelen onderwerpen
Tijdens de cursusdag staan we stil bij een aantal onderwerpen die aansluiten bij de “rode draad” van de module, namelijk IK, WIJ, HET.
Vanuit het leerdoel, de achtergrond en vooral de nut en noodzaak van deze module worden de cursisten op een niveau gebracht qua terminologie voor we aan de slag gaan met het HET. Aan de hand van een uit de dagelijkse praktijk ontstaan “10-stappen-plan” en een korte introductie in de toepasbaarheid van de PRINCE2®-systematiek hieraan, wordt de cursisten een handvat gegeven om hun procesmatige kant te versterken en het systeem voor zich te laten werken. Hierdoor kan een betere basis gelegd worden voor een succesvol project.

In het tweede blok van de module zal met name de focus liggen op het WIJ en IK in projecten, waarbij de koppeling met het “HET” constant gelegd zal worden. De cursisten hebben vooraf middels enkele vragenlijsten hun eigen project onderzocht. Een eerste introductie in een aantal theoretische onderwerpen en de bevindingen uit de “onderzoekjes” worden tijdens de cursusdag plenair behandeld. Hierbij wordt inzicht gegeven in onder andere teamdynamiek, teamfrustraties en leiderschap.