Cursus

Praktisch Plannen op de Bouwplaats


Startdatum: dinsdag 11 februari 2020

Kosten: €350,-

Duur: 1 dag (08:00-16:00uur)
Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Inclusief lunch

Inleiding
In de bouw maakt men vele afspraken, bijvoorbeeld met de opdrachtgever, partners, onderaannemers en leveranciers. Veel van deze afspraken worden ook vastgelegd in een planning. Planning heeft zowel betrekking op het proces om tot een plan te komen, op het plan zelf als op de juiste en tijdige uitvoering van het plan. Planning heeft dus verschillende betekenissen, afhankelijk van de context waarbinnen het begrip wordt gebruikt.
Kort samengevat is deze module “Het praktijk gedeelte van praktisch plannen” : Het planmatig vooruitdenken en het optimaliseren van de bouwplaatslogistiek.

Leerdoelen
Het doel van deze module is de basiskennis van een planning te vergroten, gebaseerd op feitelijke praktische kennis vanuit de groep cursisten, waarin de volgende items centraal staan:

  • Praktijkervaringen
  • Het bouwproces behelst vele complexe processen. Wie bewaakt deze processen?Deze praktische module planning is geen “knoppen of programma planningspakket” maar juist een verrijking van de achterliggende praktische kennis.
    De vorm en inhoud van een planning varieert per organisatie. Echter een planning kan een doorslaggevende rol spelen bij het vermijden van fouten en het herkennen van kansen.
    Een planning helpt de toekomst te voorspellen, de toekomst op zekere hoogte zichtbaar te maken en een brug te slaan tussen het heden en deze toekomst.

Te behandelen onderwerpen
– Als eerste willen we stil staan waarom er een planning nodig is en wat voor vormen er zoals zijn.
Hierin zullen we voornamelijk de focus leggen op de taak van de Voorman/uitvoerder en hoe hij dit kan vereenvoudigen.
– Vervolgens zullen we aan de hand van verschillende opdrachten en praktische tools komen tot het maken van een planning en de daarbij benodigde informatiebronnen.
– In het tweede dagdeel zullen we veel meer de focus gaan leggen op de communicatie/planning op de bouwplaats en de rol/taken die daarbij behoren.

Afronding
Na het met succes volgen van deze module ontvang je een certificaat

Voor wie zich verder wil verdiepen in het onderwerp Planningen, of voor wie al de nodige ervaring heeftis er de mogelijkheid de module De Logica achter Plannen  te volgen. (volg de link voor meer informatie).