Cursus

Persoonlijk Leiderschap: haal meer uit jezelf


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €0,00

Docent:             Marieke Dik
Organisatie:     Findig
Functie:            Directeur/eigenaar
Expertise:         Trajecten en programma’s voor activatie van organisaties
Cursusdatum:  nog niet bekend
Locatie:             Bouwhuis, Zilverstraat 69,Zoetermeer
Tijd:                   13.00-19.00 uur (inclusief diner)

Inleiding

Hoe halen we het beste uit onze mensen? Zelfs als je de kennis in huis hebt om je mensen effectief aan te sturen, blijkt dit in de praktijk vaak lastig. Hoe zeg je wat je te zeggen hebt en hoe doe je wat je te doen staat? Dit zijn vragen waar we in deze training op een dieper niveau ingaan.

Binnen de bouw bestaat de behoefte naar meer zelfsturing en het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid. Vaak wordt er over deze ontwikkelingen gesproken. Maar wat betekent het voor je als leiding gevende/manager in de dagelijkse praktijk om mensen vanuit eigen vermogen en motivatie te ondersteunen? Welke overtuigingen staan jou als leidinggevende in de weg en hoe zit dat bij je werknemers? Wil je graag handvatten hoe je verantwoordelijkheid en regie bij je medewerkers kunt leggen en zelf een meer ondersteunende rol kunt spelen? Wil je graag op een positieve manier vooruitgang boeken met de mensen met wie je werkt? Dat is mooi!, want dat ga je ZELF doen. Want de antwoorden liggen in deze training niet in de theorie die je al kent, maar in jou. We dagen je uit om zelf, de op jou toegespitste praktische handvatten én het vertrouwen te ontwikkelen om zowel in één-op-één situaties als in groepen/teams, je medewerkers vooruit te helpen.

We werken praktisch en aan de hand van realistische casussen om jouw potentieel naar boven te halen. Het basisprincipe is leren van en met elkaar. En we maken gretig gebruik van de diversiteit binnen de groep

   Leerdoelen:

Het doel van deze training is:

 • alle leidinggevenden, zowel hiërarchisch als functioneel leidinggevenden, een omslag te laten maken van een aanbod- en probleemgerichte naar een progressiegerichte benadering
 •  Leidinggevenden inzicht te verschaffen in de vicieuze cirkels van gedachten, gevoelens en gedrag waarin we vast kunnen komen te zitten.
 • Leidinggevenden een helder beeld te geven van de invloed van de onbewuste keuzes in houding op het contact met de mensen met wie je werkt
 • Zelfkennis leren te gebruiken in relaties

  Vaardigheden:

 • Zelf praktische ideeën ontwikkelen om de verantwoordelijkheid en de regie van de mensen met wie je werkt te stimuleren.
 • Oefenen in het wegnemen van belemmerende overtuigingen en om gaan met weerstand en teleurstellingen van de mensen met wie je werkt.
 • Oefenen in het zelf oplossend vermogen
 • Kunnen werken met de eerdere ontvangen theorie van situationeel leiderschap, maar dan op intra persoonlijk leiderschapsniveau
 • Techniek ervaren van het inzetten van het 3G model
 • Persoonlijke casuïstiek inzetten en verbeteren
 • Formuleren van concrete acties om de opgedane lessen en ervaring te borgen in je werk

  Te behandelen onderwerpen:

Ter inspiratie hanteren we de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Franklin Covey. Dit ondersteunt de ontwikkeling van leiderschap door te werken aan thema’s als integriteit, motivatie en de intenties van waaruit je je werk verricht. Van daaruit versterken we je competenties. Dat ondersteunen we met praktische gereedschappen om direct mee aan de slag te gaan (toolset). Zo bouw je aan een mindset, skillset en toolset die je kunt  toepassen op drie verschillende niveaus:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Leidinggeven aan een team
 • Leiding geven aan leiders en de organisatie

Voor iedere leiderschapsuitdaging heeft Franklin Covey een betrouwbare, principegedreven oplossing.

Na deze training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname

Vind hier de andere managementtrainingen voor Jong VCB