Cursus

Onderwaterbeton


Startdatum: dinsdag 8 december 2020

Kosten: €350

Duur: 1 dag (08:00-16.00uur)
Locatie: COW Vianen

Inleiding
Nederland, waterland, met in grote delen van het land relatief hoge grondwater standen. Met name in de bebouwde delen van het land heeft bronbemaling z’n beperkingen en wordt veel (voorbereidend) werk onder de grondwater spiegel door duikers uitgevoerd. .

Inspecties op onderwater constructies zoals houten funderingen, staalconstructies in zoet of zout water, sluizen en stuwen, kademuren, bruggen, tunnels zijn nodig om de staat te bepalen en eventueel herstel maatregelen te nemen.

Het uitvoeren van deze maatregelen gebeurt ook vaak onderwater en bevat een breed scala aan disciplines, zoals laswerk, brandwerk, sloopwerkzaamheden, beton reparaties, baggeren, berging, montage en demontage van diverse constructies, diamantboren, diamant zagen, aanbrengen van remmingswerken, kettingzagen, lintzagen etc. etc.

Leerdoelen
In deze module proberen we inzicht te geven in de mogelijk- en onmogelijkheden van onderwaterwerkzaamheden. Verder leren we basiskennis voor toe te passen technieken, leren we over de stortmethoden en toe te passen materialen en over kathodische bescherming en natuurlijk veiligheid.

Naast het theoretische gedeelte worden enkele cursisten in de gelegenheid gesteld zelf in een oefentank met duikuitrusting een idee te krijgen hoe het is om onder water een opdracht uit te voeren!

Resultaat
Na het met voldoende afleggen van de toets met open vragen , krijgt de deelnemer een certificaat.