Cursus

Vergunningen en Omgevingsmanagement


Startdatum: dinsdag 20 oktober 2020

Kosten: €350,-

Duur: 1 dag
Locatie: Hotel van der Valk, Leiden
Inclusief lunch

Inleiding

De realisatie van een infrastructuur project kent vele raakvlakken met andere partijen die in die omgeving ook hun belangen hebben. Behalve overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen zijn ook veel semi-overheden (bijvoorbeeld spoorwegbeheerders, hulpdiensten) en private partijen (bijvoorbeeld bewoners en openbaar vervoerbedrijven) actief. Tussen al deze partijen die allemaal hun ding doen, gaat een aannemer een infrastructuurproject realiseren. Een goed georganiseerd omgevingsmanagement helpt om draagvlak voor de uitvoeringswerkzaamheden te verkrijgen waardoor het bouwproces soepel verloopt. Hoe kun je een opdrachtgever ‘ontzorgen’.

Leerdoelen:

Het doel van de module Omgevingsmanagement is om inzichtelijk te maken hoe onderstaande processen verlopen. Meer specifiek:

  • Vergunningsproces;
  • Kabels en leidingen;
  • Archeologie;
  • Niet gesprongen explosieven;
  • Communicatie.

Te behandelen onderwerpen:

Er wordt ingegaan op het vergunningsproces in zijn algemeenheid. Daarna worden er drie oefeningen uitgevoerd. Voor een nieuw te bouwen wegonderdoorgang wordt achtereenvolgens een:

  • aanvraag om vergunning opgesteld;
  • communicatietraject bepaald;
  • vergunningsoverzicht opgesteld.

Daarna wordt een bezoek gebracht aan de betreffende wegonderdoorgang in aanbouw en  wordt na afloop de praktijkopdrachten gezamenlijk besproken.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor  uitvoerders (zowel aankomend als de ervaren uitvoerder), werkvoorbereiders en projectorganisatoren.