Cursus

LEAN


Startdatum: donderdag 24 oktober 2019

Kosten: €350,-

Duur: 1 dag
Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Lean is een manier van werken waarbij men zich richt op kwaliteitsplanning, -verbetering en -beheersing. Het doel is maximale waarde voor de klant te creëren in alle processen , met zo min mogelijk verspilling. Wanneer de verspilling geëlimineerd wordt, leidt dit op den duur tot verbetering van het bedrijfsresultaat.
Door de klant centraal te stellen wordt maximale toegevoegde waarde voor de hem gecreëerd tegen minimale inspanning. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit, de doorlooptijden en niet onbelangrijk: de kosten. En daarmee op de betrokkenheid van medewerkers, tevredenheid van klangen en de winst.
Door een  toenemende belangstelling voor procesoptimalisatie, wordt Lean inmiddels breed toegepast, ook in niet-industriële sectoren als de overheid, gezondheidszorg, financiële dienstverlening en in de logistieke sector. Er is steeds  meer aandacht voor de organisatiekant van lean en het creëren van een verbetercultuur. In deze module worden de principes van Lean uitgelegd. Verder worden de toepassingsgebieden van Lean behandeld en de voor-en nadelen die eraan kleven.
Met een bezoek aan een bedrijf dat met Lean werkt, laten we lean in de praktijk zien!
Deelnemers aan de module Lean krijgen na afloop een certificaat.