Cursus

Kostprijsbepaling


Startdatum: donderdag 31 januari 2019

Kosten: €350

Duur:1 dag
Locatie Harderwijk of ‘s-Hertogenbosch

Inleiding

Werken voor een bouwbedrijf houdt in dat er geld verdiend moet worden. De omzetten zijn groot en de marges vaak (te) klein. Daarom is het essentieel dat er verantwoord en weloverwogen met geld wordt omgegaan. In de module ‘Kostprijsbepaling’ wordt de cursist(e) meegenomen in het proces van totstandkoming van de kostprijs/aanbieding, de opbouw van deze kostprijs en de aandachtspunten bij het uitbesteden van delen van de scope. Bovendien zal er, door het maken en bespreken van een opdracht, worden ingegaan op de diversiteit en omvang van de financiële impact die scopewijzigingen op een project kunnen hebben.
Deze cursus kan aangevuld worden met de module Kostenbeheersing, die ook één dagdeel duurt en op dezelfde dag gegeven wordt.

Leerdoelen:

Het doel van de module ‘Kostprijsbepaling’ is het inzicht krijgen in het proces van kostprijsbepaling en het verhogen van het kostenbewustzijn, waar mogelijk specifiek gericht op de civiele betonbouw.

Om dit te bereiken zijn de onderstaande leerdoelen gespecificeerd;

 1. Het verschaffen van kennis en inzicht in de processen tijdens de tenderfase die plaatsvinden en/of nodig zijn om tot een goede kostprijs te komen.
 2. Het verkrijgen van kennis en inzicht in de kostenopbouw van een project. De totale kosten van een project worden beschouwd (opdrachtgevers- en opdrachtnemersdeel). Er wordt in deze module vrijwel niet op detailniveau ingegaan op de detailonderbouwing van de ver- schillende kostendragers (indien er vragen zijn over specifieke begrotingsonderdelen is er ruimte deze te behandelen).
 3. Verkrijgen van kennis en tips over hoe te werken bij uitbesteden aan onderaannemers en leveranciers.
 4. Beter kunnen signaleren van de kostendragers die betrekking (kunnen) hebben op scopewij- zigingen. Tevens zal de cursist(e) hierdoor beter in staat zijn scopewijzigingen te signaleren.
 5. Verhogen van het kostenbewustzijn door het verschaffen van diverse voorbeelden vanuit de dagelijkse praktijk. Iedereen is immers dagelijks op zijn/haar manier betrokken bij het uit- geven/besparen van kosten met directe gevolgen op het project-/bedrijfsresultaat. .

Proces kostprijsbepaling:

 • Aanbestedingstraject
 • Maken van een aanbieding
 • Risicogestuurde kostprijsbepaling

Kostenopbouw van een project:

 • Projectkosten
 • Opbouw en inhoud van een begroting
 • Meer- en minderwerk / scopewijzigingen

Onderaannemers & leveranciers:

 • Prijsvorming met onderaannemers
 • Aan derden uit te besteden onderdelen
 • Tips en aandachtspunten bij uitbesteding werk.
 • Praktijkvoorbeelden vervelende verrassingen bij uitbesteding.

Kostenafwegingen:

 • Ontwerp
 • Voorbereiding & uitvoering.