Cursus

Kostenbesef


Startdatum: dinsdag 28 januari 2020

Kosten: €350,-

Duur:1 dag
Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Inclusief lunch

financienInleiding
Van de moderne voorman wordt verwacht dat hij/zij over kostenbesef beschikt. De bouwwereld kent vele kostensoorten , bijvoorbeeld: Arbeids-, Materialen, Materieel, Onderaannemers, Bouwplaats-, Algemene kosten, Winst- en Risicokosten. In deze module wordt inzicht verschaft in deze kostensoorten en op welke kosten de voorman invloed heeft. Door middel van praktische cases wordt inzicht gegeven in de opbouw van deze kosten. Daardoor krijgen de cursisten inzicht in de risico’s en kosten van een Civiel en/of Infraproject. Uitgangspunt bij deze module is de werkbegroting en met name het goed kunnen lezen, interpreteren en bewaken van deze begroting. Aan de hand van cases wordt de opbouw van de diverse posten behandeld en geoefend.
Leerdoelen:
Het doel van de module kostenbesef is om de basiskennis van veel gebruikte kostensoorten te vergroten en het kostenbewustzijn van de cursist te verhogen. Meer specifiek:

  • Vergroten bewustzijn kostensoorten
  • Kunnen onderscheiden van typen kosten
  • Ontwikkelen van normen en deze kunnen onderbouwenInterpreteren van de werkbegroting
  • Kunnen bewaken van de diverse kostenposten

Te behandelen onderwerpen:
Als eerste willen we stil staan bij gebruikte kostensoorten in de bouwpraktijk van vandaag zoals, Arbeid, Materiaal, Materieel, Onderaanneming, Bouwplaatskosten, Algemene, Winst en Risico. Hierna willen we inzoomen op het ontstaan van normen en invloed van de voorman op deze normen. Als laatste het werken ( digitaal) met de werkbegroting en stilstaan bij het bewaken van kostensoorten van de werkbegroting.

Voor wie zich verder wil verdiepen biedt Civilion ook de modules Kostprijsbepaling en Kostenbeheersing

Afronding
Na het met succes volgen van deze module ontvang je een certificaat