Cursus

Kostenbeheersing


Startdatum: donderdag 7 februari 2019

Kosten: €350
Duur:1 dag
Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Inleiding

De bouw kenmerkt zich door relatief grote omzetten met daarbij een grote omzetsnelheid. Kortom, er gaat veel geld in om. Daarom is het van belang  te weten waar de geldstromen zitten en hoe je deze kunt bewaken: kostenbeheersing dus. Naast bewaken is het tevens van belang om te weten waar nog meer geld binnen projecten omgaat. Door hier inzicht in te krijgen kun je uiteindelijk invloed uitoefenen op het besparen van kosten binnen het project. En daarmee het verbeteren van het projectresultaat.
Leerdoelen:

Binnen de groep uitvoering en werkvoorbereiding zit het kennisniveau voornamelijk op techniek. Voor deze groep is het goed om de basiskennis aan te vullen met het aspect kostenbeheersing. Na de module hebben de deelnemers voldoende basiskennis  opgedaan om voor hun onderdelen van het project te kunnen bepalen waar geldstromen zitten en hoe deze te bewaken.

Te behandelen onderwerpen:

Inschrijfbegroting versus werkbegroting
– Costdrivers

  •    Directe Kosten
  •    Manuren
  •    Stafuren
  •    Algemene Bouwplaatskosten
  •    Faalkosten, zoals verspillingen

– Kostenbewaking
– Inkoopcontracten in relatie tot kostenbewaking
– Verzekeringen
– Wijzigingen

De module duurt een halve dag en is aan te vullen met de module Kostprijsbepaling (op dezelfde dag) en Kostenbesef die meer inzicht geven in het  bewaken van de kosten.