Cursus

Kostenbeheersing


Startdatum: dinsdag 24 maart 2020

Kosten: €350

Duur:1 dag (08:00-16:00 uur)
Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Inclusief lunch

Inleiding

De bouw kenmerkt zich door relatief grote omzetten met daarbij een grote omzetsnelheid. Kortom, er gaat veel geld in om. Daarom is het van belang  te weten waar de geldstromen zitten en hoe je deze kunt bewaken: kostenbeheersing dus. Naast bewaken is het tevens van belang om te weten waar nog meer geld binnen projecten omgaat. Door hier inzicht in te krijgen kun je uiteindelijk invloed uitoefenen op het besparen van kosten binnen het project. En daarmee het verbeteren van het projectresultaat.

Leerdoelen:Binnen de groep uitvoering en werkvoorbereiding zit het kennisniveau voornamelijk op techniek. Voor deze groep is het goed om de basiskennis aan te vullen met het aspect kostenbeheersing. Na de module hebben de deelnemers voldoende basiskennis  opgedaan om voor hun onderdelen van het project te kunnen bepalen waar geldstromen zitten en hoe deze te bewaken.
Te behandelen onderwerpen:
Inschrijfbegroting versus werkbegroting
– Costdrivers
  •    Directe Kosten
  •    Manuren
  •    Stafuren
  •    Algemene Bouwplaatskosten
  •    Faalkosten, zoals verspillingen

– Kostenbewaking
– Inkoopcontracten in relatie tot kostenbewaking
– Verzekeringen
– Wijzigingen

Afronding
Na het met succes volgen van deze module ontvang je een certificaat.

De module is uit te breiden met Kostprijsbepaling. Deze module geeft meer inzicht in het bewaken van de kosten.