Cursus

Klein steigerwerk


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €244,00

Doel 

Doel van de cursus Steigerwerk is het leren zelfstandig  niet- constructieve aanpassingen aan steigers te kunnen verrichten.

Doelgroep

Personen die in de werksituatie belast worden met het aanpassen van niet-constructieve werkzaamheden aan steigers.

Inhoud 

  • Informatie verschaffen met betrekking tot geldende nationale en internationale normen en regels (randvoorwaarden).
  • Instructies voor het installeren van een aluminium set-up steiger.
  • Aangeven wat wel en niet mag worden aangepast aan bestaande steigers en hoe een en ander dient te worden uitgevoerd.
  • Hoe en door wie wordt controle uitgevoerd.
  • Hoe dient vrijgave/acceptatie/registratie geregeld te worden.

Resultaat 

Door middel van een toets kan men een certifcaat behalen met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Groepsgrootte 

Maximaal 9 deelnemers/groep

Looptijd 

1 dag