Cursus

KAM/ Veiligheid


Startdatum: donderdag 17 januari 2019

Kosten: € 350,-

Duur: 1 dag
Locatie: op een project (wordt later bekend gemaakt)

Inleiding

De bouw kenmerkt zich als een bedrijfstak waar vele partijen bij betrokken zijn. Denk aan opdrachtgevers, architecten, opdrachtnemers, onderaannemers en leveranciers maar bijvoorbeeld ook overheidsinstellingen zoals Inspectie SZW . Bouwen staat centraal waarbij diverse fases van toepassing kunnen zijn. Zo kan een idee aan de hand van functionele eisen worden uitgewerkt, ontworpen, gebouwd, onderhouden maar ook worden gesloopt waarbij zelfs recycling aan de orde kan zijn.

Hierbij is het van belang dat hetgeen wordt gebouwd aan kwaliteitseisen voldoet, veilig wordt gerealiseerd met respect voor mens en milieu.

Leerdoelen

Het doel van deze module is om basiskennis te verkrijgen en bewustzijn te vergroten over genoemde disciplines. Meer specifiek:

  • Inzicht krijgen in begrippen als: wet- en regelgeving, (non)-kwaliteit, kwaliteitszorg, stakeholders, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering, opzet binnen branche, KAM- managementsystemen, projectmanagementplannen en projectplannen, afwijkingen, audits en toezicht, gevaren, risico’s, beoordelingssystematiek rond risico’s, milieuaspecten, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, doelstellingen, KAM- bewustzijn en Cultuur;
  • Begrijpen wat het doel is van KAM-managementsystemen;
  • Weten welke hulpmiddelen er zijn om prestaties van organisaties te verbeteren/ optimaliseren;
  • Kunnen toepassen van besproken/ uitgewerkte hulpmiddelen.