Cursus

KAM/ Veiligheid


Startdatum: dinsdag 3 maart 2020

Kosten: € 350,-

Duur: 1 dag (08:00-16:00 uur)
Locatie: op een project (wordt later bekend gemaakt)
Inclusief lunch

Inleiding
De bouw kenmerkt zich als een bedrijfstak waar vele partijen bij betrokken zijn. Denk aan opdrachtgevers, architecten, opdrachtnemers, onderaannemers en leveranciers maar bijvoorbeeld ook overheidsinstellingen zoals Inspectie SZW . Bouwen staat centraal waarbij diverse fases van toepassing kunnen zijn. Zo kan een idee aan de hand van functionele eisen worden uitgewerkt, ontworpen, gebouwd, onderhouden maar ook worden gesloopt waarbij zelfs recycling aan de orde kan zijn.Hierbij is het van belang dat hetgeen wordt gebouwd aan kwaliteitseisen voldoet, veilig wordt gerealiseerd met respect voor mens en milieu.

Leerdoelen
Het doel van deze module is om basiskennis te verkrijgen en bewustzijn te vergroten over genoemde disciplines. Meer specifiek:

    • Inzicht krijgen in begrippen als: wet- en regelgeving, (non)-kwaliteit, kwaliteitszorg, stakeholders, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering, opzet binnen branche, KAM- managementsystemen, projectmanagementplannen e
    • n projectplannen, afwijkingen, audits en toezicht, gevaren, risico’s, beoordelingssystematiek rond risico’s, milieuaspecten, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, doelstellingen, KAM- bewustzijn en Cultuur;
    • Begrijpen wat het doel is van KAM-managementsystemen;
    • Weten welke hulpmiddelen er zijn om prestaties van organisaties te verbeteren/ optimaliseren;
    • Kunnen toepassen van besproken/ uitgewerkte hulpmiddelen.

Afronding
Na het met succes volgen van deze module ontvang je een certificaat