Cursus

Contractmanagement


Startdatum: dinsdag 2 februari 2021

Kosten: €350,-

Duur: 1 dag (08:00-16:00 uur)
Locatie:’s-Hertogenbosch
Inlcusief lunch

Inleiding
In de bouw maakt men vele afspraken, bijvoorbeeld met de opdrachtgever, partners, onderaannemers en leveranciers. Veel van deze afspraken worden vastgelegd in contracten. De afspraak is doorgaans een bepaalde prestatie te leveren met als tegenprestatie hiervoor betaald te krijgen. Alle andere afspraken zijn hiervan een afgeleide. Afspraken zijn er om na te komen, en als ze niet nagekomen (kunnen) worden of er nieuwe inzichten ontstaan dan moet hierop geacteerd worden. Het vastleggen en managen van deze afspraken is contractmanagement.

Afspraken staan niet op zichzelf, ze worden vastgelegd in contracten met een bepaalde risicoallocatie. In de bouw zijn deze contracten afgelopen jaren meer en meer complexer geworden. Door het integreren van ontwerp, onderhoud en soms ook financiering moet een aannemer meer risico dragen en afspraken en belangen van meerdere stakeholders kunnen managen. Een basiskennis van deze contractvormen, het kennen van de gemaakte afspraken en risicoallocatie is een vereiste ge- worden voor nagenoeg elke projectmedewerker.

Leerdoelen:
Het doel van deze module is om de basiskennis van veelgebruikte contractvormen te vergroten en het verhogen van het contract bewustzijn (de “contractual awareness”) van de cursist. Meer specifiek:

  • Vergroten van bewustzijn van plaats en rol van bouwcontracten in het bouwproces;
  • Kunnen onderscheiden van typen contractvormen met bijbehorende risicoallocatie en kunnen bepalen wanneer welk contract gebruikt
    moet worden;
  • Basiskennis van belangrijke contractuele begrippen en uitwerking van deze begrippen in contracten;
  • Basiskennis van veelgebruikte risicoallocaties in bouwcontracten;
  • Verstaan van de essentie van het contractmanagement en de taak van de cursist daarin.
  • Kunnen vertalen van hoofdcontracten naar onderaannemingscontracten.

Te behandelen onderwerpen:
Als eerste willen we stil staan bij veel gebruikte contractvormen in de bouwpraktijk van vandaag en de bijbehorende risicoverdeling. Afhankelijk van de risicoverdeling willen we laten zien dat ook de rol van de aannemer verandert. Hierna willen we inzoomen op enkele veelgebruikte begrippen in bouwcontracten (zoals aansprakelijkheid, garanties, fit for purpose, waarschuwingsplicht, overmacht, zekerheden) en stilstaan bij de meeste in het oog springende risicoallocaties zoals bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor informatie, ondergrond en vergunningen.

Afronding

Na het met succes volgen van de module ontvang je een certificaat