Cursus

Beton in de Uitvoering II: Bekistingen& Ondersteuningen


Startdatum: dinsdag 24 november 2020

Kosten: €350,-

Duur: 1 dag
Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Inleiding

In de module Beton in de uitvoering II: Bekistingen wordt de bekisting en de maatvoering om te komen tot een betonwerk behandeld.

Leerdoelen

Tijdens de module Bekistingen wordt aandacht besteed aan alle factoren die bijdragen aan de realisatie van een goed eindproduct in beton.
Hierbij wordt kennis opgedaan met betrekking tot het hulpma

teriaal bekistingen en de factoren waar we op de bouwplaats invloed op hebben om een eindproduct te maken dat voldoet aan de gestelde eisen. Dit vormt de basiskennis over bekistingen en de eigenschappen van de verschillende bekistingsystemen. Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

   • Wat zijn de belangrijkste kostencomponenten van bekistingswerkzaamheden
   • Kennismaken met de keuzemogelijkheden die we hebben bij de inzet van bekistingsystemen.

   

  • Waar wordt de speciedruk op de bekisting door beïnvloed?
  • Wat zijn de eisen vanuit de CUR Aanbeveling 100 ( Schoonbeton) en de invloed die deze richtlijn heeft op de bekistingkeuze.
 • Kennis van de toleranties c.q. afwijkingen in ons bouwproces.

Te behandelen onderwerpen

Bekistingen:

 • Verschillende typen bekistingen .
 • Bekistingberekeningen en de factoren die invloed hebben op betonspeciedrukken op de bekisting.
 • Uitvoeringseisen: planning/ manuren / kranen.
 • Bijzondere bekistingen.
 • Ondersteuningen: torensteiger / zware stempels / tunnelbekistingen.
 • Veiligheid bij bekistingen.

Toleranties:

 • Verschil in begrippen afwijking en toleranties
 • Bestaande voorschriften ten aanzien van meten, uitzetten en toleranties. Opvangen / nivelleren van afwijkingen en/of toleranties

Schoon beton:

 • Wat is schoonbeton?
 • Wat verwachten de betrokken partijen in het bouwproces van elkaar.
 • Welke factoren beïnvloeden het uiterlijk van het beton Contactbekisting, stortnaden, betonblokjes, weersomstandigheden etc Betonmengsels en schoon beton