Cursus

Beton in de Uitvoering I


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €350,-

Duur: 1 dag
Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Inleiding

De module beton in de uitvoering is opgesplitst in twee delen:
  Beton in de uitvoering I: waarin het product beton met zijn specifieke kenmerken en eigenschappen behandeld wordt en:
  Beton in de uitvoering II: Bekistingen. Hierin wordt de bekisting en de maatvoering om te komen tot een betonwerk behandeld.

Leerdoelen

Bij de module Beton in de uitvoering wordt aandacht besteed aan alle factoren die bijdragen aan de realisatie van een goed eindproduct in beton.

Hierbij wordt kennis opgedaan van het product beton en de factoren waar we op de bouwplaats invloed op hebben om een eindproduct te maken dat voldoet aan de gestelde eisen.

De basiskennis over de grondstoffen, vulstoffen en hulpstoffen de eigenschappen van de materialen.

Temperatuurbeheersing tijdens het verhardingsproces.
Eigenschappen kennen en beïnvloeden van betonspecie, verhardend beton en verhard beton.
Welke risico’s bestaan er bij het storten en (niet) nabehandelen van beton Herkennen van verschillende schadebeelden bij betonconstructies. Begrijpen van de samenwerking tussen beton en (voorspan-)staal

Te behandelen onderwerpen:

 • Samenstelling van beton: Specifieke kenmerken en de invloed van de verschillende grond stoffen, vulstoffen en hulpstoffen.
 • Cementsoorten met de specifieke kenmerken.
 • Beton in plastische fase, verhardende fase en verharde fase
 • Sterkte klasse, milieu klasse, consistentie klasse.
 • Betonstaal.
 • Voorspanstaal.
 • Samenstellen betonmortel.
 • Verwerken beton.
 • Nabehandelen beton.
 • Verhardingsbeheersing.
 • Schadebeelden aan beton.