Cursus

Best Value Procurement (BVP)


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €

Inleiding
Van ‘Best for Contract’ naar ‘Best for Project’. De opdrachtnemer wordt gewaardeerd en betaald voor zijn expertise en de opdrachtgBest-Valueever krijgt het meeste waar voor zijn geld. Hoe wordt dit principe toegepast in tenders en werken? Hoe toon je als bedrijf je expertise aan? Wat zijn de ervaringen tot zover en wat is er nodig om deze samenwerking succesvol te maken? Welke stappen worden hierbij gemaakt?

Inhoud
Tijdens deze tweedaagse cursus wordt door middel van een casestudy het hele BVP proces doorlopen, van het vastleggen van metrics tot het uitvoeren van het werk. We zoomen in op de tenderfase, maar ook de andere fases mag je niet vergeten als je een winnende aanbieding wilt doen! Voor iedere fase geven we je praktische tips en tools die direct toepasbaar zijn.

Te behandelen onderwerpen
Tijdens de eerste cursusdag wordt het verschil tussen BVP en EMVI duidelijk gemaakt en worden de stappen doorlopen die genomen moeten worden om een BVP-traject succesvol te maken. Hoe verzamel je informatie die van waarde is voor de prestatieonderbouwing en het risico- en kansendossier.

Op de tweede cursusdag leer je hoe een prestatieonderbouwing en risico- en kansendosssier schrijft. (structuur, schrijfstijl, review, beoordelen) . Verder krijg je tips hoe je goed voorbereid op interview gaat en je soepel door de concretiseringsfase komt.

Resultaat
Bij voldoende score en inzet ontvangt  de deelnemer een certificaat.