ZIE CIVIEL

Zie Civiel: ontdek het op een civiel bouwproject!

De bouw heeft het: die bijzondere factor die het vak zo interessant maakt. Een vak dat in de basis technisch is. Unieke civiele constructies maken we zichtbaar in de omgeving: bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, stormvloedkeringen, sluizen, parkeergarages, industriële kolossen en nog veel meer.

Samen met de opdrachtgever maken we een complexe constructie. Dit kan boven- en ondergronds zijn. Er komt van alles bij kijken. Vele deskundigen spelen daarbij een rol: calculatoren, ontwerpers, vaklieden, managers, organisatoren, omgevingsmanagers, veiligheidskundigen en noem maar op. De bouw heeft vele facetten. Werken in de bouw biedt veel uitdagingen. Je bent heel zelfstandig, terwijl je toch bij een hecht team hoort. Via Zie Civiel krijgen leerlingen de kans om een kijkje te nemen op unieke civiele bouwplaatsen.

Zie Civiel op een echte bouwplaats!

Civilion biedt in samenwerking met de Vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland excursies naar civiele bouwprojecten aan voor groepen in de laatste jaren van het voortgezet onderwijs: vmbo, havo 4 of vwo 5 en leerlingen van technische mbo opleidingen. We kunnen groepen tot maximaal 25 personen ontvangen. Deze excursies zijn gratis.

Het programma van een half dagdeel duurt maximaal 4 uur. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Presentatie over werken in de civiele bouw
  • Presentatie over het bouwproject
  • Rondleiding over het project (indien nodig wordt voor helmen en andere beschermingsmiddelen gezorgd)
  • Afsluiting

Deelnemende projecten 2016-2017

Hieronder vindt u de jaarplanning van 2016-2017. Docenten kunnen een groep aanmelden voor het bezoeken van een project op de genoemde datum.
Per locatie is er ruimte voor rondleidingen op verschillende tijdstippen, max 25 of 15 personen per keer. Wees er dus op tijd bij!
Het exacte tijdstip wordt later afgestemd.

Datum Project Locatie
1 Donderdag 13 oktober Paralel Structuur A12 (nieuwe brug en wegenbouw) Gouda
2 Dinsdag 25 oktober Beweegbare brug (renovatie) Schiedam
3 Dinsdag 15 november Spoorzone Delft Delft
4 Vrijdag 10 maart A9 Gaasperdammerweg Amsterdam
5 Maandag 3 april Ijssel Delta Kampen

Informatie projecten

Parallelstructuur A12 Gouda
Bij de A12 wordt een parallelstructuur gerealiseerd die een belangrijke impuls geeft aan de bereikbaarheid en doorstroming in de regio Gouda. De brug over de Gouwe wordt bovenlangs gebouwd, door van ligger naar ligger te kruipen. Telkens als er een deel van het dek klaar is, wordt er een stuk opgeschoven.

Beweegbare brug Schiedam
Bij de Ooievaarsbrug wordt de constructie deels vervangen en deels hergebruikt. Het beweegbaar deel, de aandrijving en de elektrotechnische installatie worden volledig vervangen. In de zomermaanden gaat de Ooievaarsbrug zeker dertig keer per dag open en dicht om rondvaart- en plezierboten door te laten.

Spoorzone Delft
In de loop van de vorige eeuw is het treinverkeer gegroeid. De overgang van het spoor werd daardoor een steeds moeilijker te nemen barrière in de stad. Daardoor wordt er een spoortunnel en ondergronds station aangelegd. Daarmee ontstaat er voor de gehele regio een hoogwaardige toekomstbestendige openbaarvervoerverbinding. Tegelijkertijd worden ook een ondergrondse parkeergarage en fietsenstallingen gemaakt en ontstaat er ruimte voor de realisatie voor een nieuw stadsdeel op de plaats van het huidige spoorviaduct.

A9 Gaasperdammerweg Amsterdam
Op de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen, de Gaasperdammerweg, komen extra rijstroken en een tunnel van 3km lang. Zo wordt het geluidsoverlast en de luchtkwaliteit in de woonwijken langs de tunnel beperkt. Op de tunnel wordt een park aangelegd met een oppervlakte van 2 keer het Vondelpark. Dit project is nodig om deze economisch belangrijke regio bereikbaar te houden en een vlottere verkeersdoorstroming te krijgen.

IJssel Delta
Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied te versterken is het nodig om de IJssel meer ruimte te geven. Het zomerbed van de IJssel wordt over een afstand van zeven en een halve kilometer verlaagd. Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwaterpieken op de IJssel af te voeren naar het IJsselmeer via het Drontermeer en het Vossemeer.

Aanmelden

Docenten kunnen een groep aanmelden door het invullen van dit formulier. Vermeld bij opmerkingen voor welk Zie Civiel project u uw groep wilt aanmelden.
Wij nemen vervolgens contact met u op om de rondleiding goed af te stemmen.

Zie Civiel