Wanneer uw kind graag bezig is met zijn handen en enthousiast is over werken in de bouw, dan past één van onze opleidingen in een leerwerktraject goed bij de wensen van uw kind. Bij een leerwerktraject wordt het opdoen van werkervaring gecombineerd met het volgen van een opleiding. Deze manier van opleiden op het mbo noem je BBL, een beroepsbegeleidende leerweg.

Jongeren die via een leerwerktraject hun diploma behalen en tegelijkertijd een vak leren in de echte praktijk hebben een streepje voor. Ze hebben karakter en doorzettingsvermogen, weten wat werken is en wat daar bij komt kijken. Kortom: voor werkgevers de ideale nieuwe medewerkers.

Direct gaan werken betekent bij Civilion ook direct een vergoeding ontvangen. We betalen volgens de Bouw CAO met alle bijbehorende vergoedingen. Daarnaast verzorgt Civilion het gehele verblijf van de leerling.

INTERN IN MIERLO
Het opleidingsgedeelte wordt verzorgd in het opleidingscentrum in Mierlo. Hier worden theorie- en praktijklessen met elkaar afgewisseld. De deelnemers worden in blokweken opgeleid en verblijven gedurende deze weken intern en onder toezicht op het opleidingsterrein in Mierlo. Deze blokweken bestaan uit vier dagen met drie overnachtingen.

Tijdens deze blokweken is er ook een avondprogramma. In het avondprogramma krijgen de deelnemers 2 avonden theorie- en/of praktijklessen en daarnaast ligt de nadruk ook op teambuilding.

RESULTAAT
Na het succesvol afronden van het eindexamen is uw zoon of dochter in het bezit van een erkend MBO-diploma, waarbij doorstroom naar een vervolgopleiding binnen Civilion mogelijk is.

thierry