Docent:             Marieke Dik
Organisatie:     Findig
Functie:            Directeur/eigenaar
Expertise:         Trajecten en programma’s voor activatie van organisatiesmarieke-findig
Cursusdatum:  nog niet bekend
Locatie:             Bouwhuis,, Zilverstraat 69,Zoetermeer
Tijd:                   13.00-19.00 uur (inclusief diner)

Inleiding

Goede communicatie en een effectieve samenwerking bepalen in hoge mate het succes van een team en het proces. Dit is niet altijd even makkelijk omdat een team uit verschillende persoonlijkheden bestaat met ieder zijn eigen gedrag en communicatiestijlen. Ook het proces wordt beïnvloed door onverwachte externe factoren. Inzicht krijgen in jouw manier van communiceren en dat van anderen kan vele miscommunicaties en irritaties voorkomen. Zowel over de samenwerking als over het proces (werk). Bij miscommunicatie of irritatie begrijpt men niet van elkaar wat men zegt en of bedoeld. En hoe de ander jou interpreteert bepaald voor een groot deel de effectieve samenwerking.

Deze communicatietraining kan deelnemers laten profiteren, in vele werksituaties, of het nu gaat om vergaderingen, overleggen, onderhandelingen of conflicten. Je wordt je bewust van hoe je zelf overkomt en werkt aan verbetering daarvan. Je kan hierin proactief handelen. Daarnaast is de training persoonsgericht: jouw individuele situatie en gedrag staan centraal, er wordt gekeken naar de rode draad in jouw gesprekstechniek. Kortom; geen standaard wijze van communicatie, maar aangepast op jouw leerbehoeftes. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, afgestemd op een gemeenschappelijk doel.

Goede gesprekken zijn proactieve, eerlijke en open gesprekken waarin beide gesprekspartners verantwoordelijkheid nemen, oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar en daardoor tot resultaat komen. Je krijgt inzichten die je in je dagelijkse werkpraktijk kunt gebruiken.

Aan de hand van een eigen case projectmanagement voorstel kijken we naar de kwaliteit van het communicatie en feedbackproces.

   Leerdoelen:

 • Het doel van deze training is om alle leidinggevenden én leiding nemenden hulpmiddelen aan te reiken om goede gesprekken te kunnen voeren met medewerkers.
 • Men leert effectiever te communiceren
 • Men durft een gesprek aan te gaan, zich open te stellen
 • Men kent de regels van feedback geven en ontvangen
 • Elk individu wordt bewust hoe je op anderen overkomt
 • Elk individu leert zelfkennis te gebruiken in zijn/haar communicatievaardigheden

  Vaardigheden:

 • Persoonlijke cases open stellen voor anderen en deze op communicatievlak verbeteren, aanscherpen
 • Persoonlijke communicatietest om inzicht te krijgen in eigen stijl van communiceren
 • Gesprekstechnieken oefenen door het verbeteren van aangeboden goede/foute voorbeelden
 • Techniek ervaren van feedback geven en ontvangen
 • Kennis maken met de drie niveaus van communicatie (inhoudelijk, betrekking en symbolisch niveau)
 • Formuleren van concrete acties om de opgedane lessen en ervaring te borgen in je werkTe behandelen onderwerpen:
 • Communicatie niveaus
 • Miscommunicaties en irritaties
 • Vergaderingen, overleggen, onderhandelingen of conflicten.
 • Gesprekstechnieken, in gesprek gaan
 • Geweldloze communicatie
 • Non-verbale communicatie
 • Deep Democracy, iedere stem wordt gehoord