De uitdaging is om de energievoorziening duurzamer te maken, maar ook om deze betaalbaar en betrouwbaar te houden. Het thema Energievoorziening is gericht op deze transitie, die bestaat uit verschillende elementen:

  • omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen
  • aanpassing van de (hoofd)infrastructuur voor gas en elektriciteit
  • leverings- en (zelf)voorzieningszekerheid op lange termijn
  • geopolitieke aspecten

    site 1