Cursus

VCA VOL (Veiligheid Operationeel Leidinggevende)


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €85

Inleiding

Wanneer je een leidinggevende functie hebt, zelfstandige bent of hoofdaannemer, dan moet je in het bezit zijn van een geldig VCA VOL- diploma. (Veiligheid Operationeel Leidinggevende). Daarmee toon je aan op de hoogte te zijn van de geldende eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid en die van anderen.

Een examen VCA toetst de kennis op het gebied van Veiligheid, gezondheid en milieu. Als het examen met goed gevolg wordt afgerond, ontvang je een diploma. Het VCA – diploma is 10 jaar geldig.

Examenpakket of zelfstudie

Je kunt er voor kiezen alleen examen te doen op basis van zelfstudie of je kunt je voorbereiden door middel van e-learning. Je krijgt onbeperkt toegang tot de cursus tot je je examen gehaald hebt. Door middel van interactieve leermodules en oefentoetsen word je voorbereid op het VCA examen. Op deze manier hebben velen voor jou het examen in één keer behaald!

Doe je alleen examen, dan zijn de kosten €85,-

Voor een pakket (e-learning + examen) betaal je €149-.

Heb je geen leidinggevende functie, maar moet je wel op de hoogte zijn van de veiligheids- en milieuregels, dan kun je volstaan met het examen basisveiligheid B-VCA