Cursus

Stap uit je schaduw


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €

Introductie

Ieder bedrijf kent ze: goede en gemotiveerde medewerkers met goede ideeën, die te weinig of niet zichtbaar zijn op de werkvloer.

De bouwwereld heeft het als gevolg van de economische crisis zwaar. Hierdoor staat de positie van de medewerkers onder druk. Door de toestroom van goedkopere arbeidskrachten uit EU landen vergroot deze druk. Maar juist daardoor is het van belang om jezelf meer te laten zien door de talenten die je hebt meer en beter te benutten.

Op het eerste gezicht lijken de beschreven invloeden, invloeden van buitenaf waar je als medewerker niet veel aan kan doen. Echter ook binnen de veranderende kaders is er nog voldoende ruimte voor gedragsveranderingen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de toegevoegde waarde van de medewerker voor zichzelf en voor het bedrijf waarin deze werkt. Dus de hoogste tijd om te investeren in de medewerkers die het elke dag moeten doen.

In de workshop ‘Stap uit je schaduw’ worden de medewerkers bewust gemaakt van hun eigen invloed en waardoor ze meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen houding en gedrag, gericht op het verbeteren van: Samenwerking, kwaliteit, discipline, onderlinge communicatie en afstemming. Het geeft inzicht in jezelf en in anderen.

Workshop

Wij stellen voor de workshop een uit vier onderdelen te laten bestaan. Dit is een combinatie van luisteren en doen. Het is gebaseerd op de vier factoren waar iedereen mee te maken heeft. Zie de vier cirkels. Van binnen naar buiten.

De opbouw van de workshops is als volgt.

A) Het ontvoeringsverhaal van Arjan Erkel

B) Boksen in twee groepen

C) Filmpjes met foute situaties om de discussie en dialoog uit te lokken

D) Feedback cursus. Kennismaken met en nut inzien van feedback

A)Ontvoeringverhaal. Hoe stond Arjans persoon en karakter in verhouding tot de karakters van de ontvoerders en hoe probeerde hij een zo goed mogelijke samenwerking te creëren die zijn veiligheid maar ook die van de ontvoerders uiteindelijk vergrootte? Dit alles vanuit de gedachte dat Arjan steeds voorop liep in het nemen van de lead en de verantwoordelijkheid om zijn positie te verbeteren. Hij moest zijn toegevoegde waarde bewijzen en verdienen

B)Boksen. Van ik naar jij. Een kleine workshop boksen. Wat durf je? Waar ligt je kracht? Durf je de ander te raken. Durf je te incasseren? Dit is een interactief gedeelte waarbij we mensen op een speelse manier inzicht geven in persoonlijk gedrag en invloed op elkaar. Hierbij leren zij hun eigen kracht en die van anderen kennen.

C) Video’s met verkeerde werksituaties binnen het eigen team en met omgeving gerelateerde situaties. Na elk filmpje worden de deelnemers uitgedaagd in de workshop om de dialoog aan te gaan en verbetering te bedenken, vast te stellen. Op een veilige manier zullen de teamleden kennismaken met het geven en ontvangen van feedback. Zie ook het element van aanspreken in het verhaal van Arjan.

D) Feedback. Van ik naar jij naar team. Door een goede uitleg en een veilig begin zullen we met de groep steeds dieper kunnen gaan om elkaar te wijzen op processen en gebeurtenissen die wellicht normaal gesproken niet worden besproken of op zo’n wijze besproken die de sfeer in het team niet ten goede komt