Cursus

Probabilistisch Ramen (vervolg)


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €648,68

In deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op verschillende aspecten van het probabilistisch kostenramen in de Civiele bouw.

Doelgroep
• MBO/HBO met ervaring
• Voor de daadwerkelijke rekenaars die deel hebben genomen aan de basistraining

Inhoud

• Interpretatie van de probabilistische resultaten
• Beïnvloeding van de resultaten
• Typen kansverdelingen
• Risico’s en afhankelijkheden
• Hoe omgaan met deelramingen
• Inrichting van je spreadsheet
• Gunnen/aanbesteden op basis van een probabilistische inschrijving

Resultaat
Certificaat

Duur
1 dag