Cursus

Persoonlijkheidsmeting


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €

Doel

Civilion heeft de stellige overtuiging dat het voor een goed personeelsbeleid noodzakelijk is om inzicht te hebben in de mens achter de medewerker of de kandidaat. Hiervoor is een toets ontwikkeld in de vorm van een digitale vragenlijst. Met behulp van een computer met een internetverbinding is deze vragenlijst eenvoudig in te vullen. Het invullen ervan neemt ongeveer één uur in beslag. De antwoorden worden door adviesbureau L&D Support in een rapport verwerkt dat vervolgens door een P&O functionaris met de medewerker zal worden besproken.

Doelgroep

Betonhulp- en timmervaklieden werkzaam in de betonbouw.

Inhoud

Wat betreft persoonlijkheid en stijl komen de volgende competenties aan de orde:

 • Plannen en organiseren
 • Leiding geven
 • Communicatie
 • Verantwoordelijkheid
 • Conflicthantering
 • Probleemanalyse
 • Stressbestendigheid
 • Delegeren
 • Besluitvaardigheid
 • Doelgericht
 • Praktisch handelen
 • Voortgangscontrole
 • Gezag

 

Er kan geen sprake zijn van een ‘goed’ of een ‘slecht’ in de persoonlijkheidmeting. Alleen de sterke en minder sterke competenties worden inzichtelijk gemaakt. Het gaat daarbij alleen om de competenties die van belang zijn voor de uitoefening van de functies van betontimmerman, voorman en praktisch uitvoerder. Of bovengenoemde competenties wel of niet relevant zijn kan van verschillende zaken afhangen zoals van de functie binnen de organisatie, de taakverdeling binnen de ploeg maar ook van ambitie en loopbaanverwachting. Voorbeeld: de competenties Leidinggeven, Delegeren en Plannen zullen belangrijker zijn voor een voorman dan voor een timmerman.

Resultaat

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Groepsgrootte

Individueel

Looptijd

2 á 3 uur incl. uitleg persoonlijkheidsmeting