Cursus

Maatvoeren in de civiele bouw


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €826,20

Voor een medewerker op een bouwplaats is het kunnen omgaan met onder andere een laser, een optisch waterpasinstrument en een theodoliet een must. Door middel van theorie en praktijkoefeningen, leren deelnemers om te gaan met moderne meetinstrumenten. Nauwkeurig werk in de praktijk is het resultaat!

Doel
Maatvoeren en vanuit de tekening een vertaalslag maken naar de beton- en bekistingsmaatvoering.

Inhoud

  • Basis van maatvoering (historie, duimstok, meetband, waterpas)
  • Hoogtemaatvoering en waterpastoestel en roterende laser
  • Controle maatvoering
  • Gebruik baak, hoogtelat en ontvanger
  • Eenvoudige doorgaande waterpassing en controle
  • Opstellen van theodoliet en controle
  • Gebruik en theodoliet t.b.v. richten en oploden van bekisting
  • Gebruik van hellinglaser t.b.v. bijvoorbeeld inritten, tunnels en opritten viaducten

Doelgroep
Betonhulp- en timmervaklieden werkzaam in de betonbouw.

Resultaat
Certificaat

Looptijd
3 dagen

Locatie 
‘s-Hertogenbosch en/of regionaal