Cursus

Grip Op Zaken


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €2100

Duur: 3 dagen
Locatie: incompany of ‘s-Hertogenbosch

Inleiding
Integraal projectmanagement (IPM) is voor jou bestemd als je echt werk wilt maken van integraal Samen- Werken. Je wordt uitgedaagd mee te helpen de neuzen van de verschillende bouwpartijen te richten op dat wat hen bindt, in plaats van wat hen scheidt bij het realiseren van een project.

Samen – Werken aan de bouwopgave.
Een doorlopend veranderende wereld; de Global Goals die vertaald zijn in de Bouwagenda en de marktvisie van de bouwpartijen om tot een veel betere samenwerking te komen is de context waaraan de hele training wordt gespiegeld.

Leerdoel:
Deze training laat je anders kijken naar herkenbare  problemen, geeft je handvatten om je echt anders te laten
denken en leert je creatieve vaardigheden die je direct in de praktijk kunt brengen.

Inhoud
In 3 dagen wordt de ontwikkeling van soft skills volgens de IPMA f losofie, Systeemanalyse en Service Design Thinking behandeld. Het doel is een mindset creëren om meer invloed te krijgen op het project en vaardigheden te ontwikkelen om creatieve werkvormen te kunnen gebruiken.

Programma
IPM – Grip op Zaken

Dag 1 – Sturen op Informatie: dag 1 staat in het teken van elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Door ervaringen te delen en met systeem -en feitenanalyse
deze beter te begrijpen. Trends en patronen ontdekken om meer grip te krijgen op de zaken die in projecten spelen.
In ‘leiding geven zonder macht’, wordt geleerd hoe je daar, zonder formele bevoegdheden te hebben, invloed in kunt uitoefenen en je invloedscirkel in het
project en het bedrijf kunt vergroten. Gedurende de dag worden in workshops creatieve werkvorm vaardigheden ontwikkeld met Service Design Thinking 1.

Dag 2 – Sturen op Kwaliteit: dag 2 gaat over het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor structureel herkenbare problemen.
Het begrijpen van softskills zoals ‘Ruimte geven aan denkwerk’ – ‘cultuur van openheid’ en ‘strategisch en duurzaam projectleiderschap’ en handvatten krijgen
om hier ook wat mee te kunnen doen in de eigen praktijk. Gedurende de dag worden in workshopscreatieve werkvorm vaardigheden ontwikkeld met Service Design Thinking 2.

Dag 3 – Sturen op organisatie: dag 3 staat in het teken van Risicoleiderschap. Want risico’s gaan niet alleen de risicomanager aan, maar iedereen in elke organisatie. Het omgaan met risico’s kan veel
krachtiger dan we nu doen.
In ‘leidinggeven aan teams’ krijg je hierxvoor handvatten waarmee je dit kunt overdragen binnen het team waar je werkt.
Ook de 3e dag worden in workshops creatieve werkvorm vaardigheden ontwikkeld met Service Design Thinking 3.

Voor wie
De leergang is bedoeld voor iedereen die een IPM rol in een project vervult, daaraan rapporteert of direct te maken krijgt met management informatie.
Deze training kan project-specifiek worden aangeboden aan integrale projectteams in het kader van EMVI of Best
Value prestatie om met teamleren tot verbetering van de samenwerking te komen.

Call to Action
Ben je tijdsverspilling en frustraties zat? Wil je elke dag met meer plezier naar je werk en een grotere invloed hebben op verbeteringen in je werk? Schrijf je dan in voor de vernieuwde training IPM.