Cursus

CUR100 voor de betontimmerman


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €

Inleiding

CUR100 is een aanbeveling met betrekking tot schoonbeton; Cur100 geeft richtlijnen voor de specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld. Met behulp van  de Cur100 richtlijnen worden afspraken over bijvoorbeeld de oppervlaktesctructuur, de beoogde grijstint en details over de uitvoering vooraf duidelijk omschreven. Zo ben je er zeker van dat het op te leveren eindresultaat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor de praktische Betontimmerman en de Voorman

Programma

Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

– Het toepassingsgebied: waar wel en waar niet

– Verklaring van termen en definities

– Coördinatie, afspraken vooraf: wat wordt er verwacht

– Classificatie van schoonbeton

– Eisen aan materialen

– De uitvoering: belangrijk i.v.m. toleranties en kleurafwijkingen)

– Keuring en controle: is er voldaan aan de afspraken en eisen

– Herstel van onvolkomenheden

Bij de cursus worden naslagwerken betrokken als: kwaliteit van de bekisting en coatings, de bijeffecten en invloed van  kleur en controlelijsten.

Duur: CUR100 duurt  één dag. Deze kan eventueel uitgebreid worden met een avonddeel, waarin de rijpheidsmeting  behandeld kan worden.

Locatie

De cursus wordt gegeven in Harderwijk of kan op locatie worden verzorgd (incompany)