Cursus

Calculator in de Civiele Bouw


Startdatum: woensdag 13 mei 2020

Kosten: €

duur: 5 dagen: 9 sept./ 30 sept/21 okt./11 nov./ 2 dec.
Locatie: ‘s-Hertogenbosch

Inhoud
Momenteel zijn wij de cursus aan het actualiseren. De inhoud volgt zo spoedig mogelijk.
Inleiding
De calculator in de bouw of infra berekent aan de hand van het bestek de kosten van een project: hoeveel en welk materiaal, materieel en mankracht moet worden ingezet. Als de calculator deze gegevens heeft, kan hij uitrekenen wat het bouwproject gaat kosten. Op basis hiervan en de ingecalculeerde winst wordt de aanneemsom bepaald: het bedrag waarvoor het bouwproject kan worden gerealiseerd.

Voor wie

De cursus richt zich op de deelnemer met een opleiding op hbo- niveau, die:

  • Minstens 1 jaar werkzaam is binnen de Civiele bouw op een calculatieafdeling of in een andere functie waarbij werken met en kennis hebben van  bestekken noodzakelijk is.
  • kan werken met een geautomatiseerd calculatieprogramma
  • De intentie heeft om zich verder te bekwamen in het vak van Calculator.
Resultaat
De deelnemer ontvangt bij voldoende resultaat een diploma Calculator