Cursus

Bouwkuipen Uitvoering


Startdatum nog te bepalen
Kosten: €

In samenwerking met de Betonvereniging bieden wij de cursus Bouwkuipen aan. Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen , waarin we je ontwerpoverwegingen en valkuilen bij het inrichten van een bouwkuip leren.

Inleiding
De cursus is een module uit de cursus Bekistingen, hulpconstructies & uitvoeringsmethoden [bhu]. In stedelijk gebied wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ondergrondse ruimten van één of meer bouwlagen diep. Om dergelijke constructies te kunnen bouwen moet een bouwkuip worden gecreëerd door de grond tot de gewenste diepte te ontgraven. Daarnaast is een bouwkuip ook nodig voor de bouw van ondergrondse infrastructuur (bijv. tunnels, riolering enz.). Het ontwerp van ondergrondse ruimten en infrastructuur hangt nauw samen met de uitvoering van de bouwkuip. Hierbij is er geen onderscheid tussen utiliteitsbouw, civiele en industriële bouw.

Leerdoelen
In deze cursus krijg je de beginselen aangereikt waarmee je je verder kunt bekwamen in de werkvoorbereiding en uitvoering. Na het volgen van de cursus heb je kennis van de belangrijkste ontwerpoverwegingen en valkuilen bij het inrichten van een bouwkuip. Ook kun je de meest voorkomende uitvoeringsmethoden onderscheiden en een gefundeerde keuze maken voor jouw project.

Resultaat
Actieve deelname levert je een bewijs van deelname op.

De cursus vindt plaats in Gouda en betaat uit 3 dagdelen (van 15.00 uur -19.00 uur)